Skip to main content

Hvalpe- & Hundetræning

Mit mål med træningen er at skabe rolige og velfungerende familiehunde uanset race, og dermed nedbringe antallet af såkaldte ”problemhunde” og efterfølgende aflivninger. Al indlæring er en forbedret tilpasning til omgivelserne, og det er derfor vigtigt at starte allerede med hvalpetræningen. På træningspladsen arbejder vi med så bløde indlæringsprincipper som overhovedet muligt, og på den enkelte hunds præmisser. Endvidere opretter jeg kun små hold, så der er tid til alle.

Indlæring

Vi ved i dag at ulve kommunikerer op til 95% ved hjælp af kropssprog og mimik og kun op til 5% ved hjælp af lyd, og da vores domesticerede hund har op til 80 – 85% af  den grå ulvs adfærd, er vores hunde derfor mere modtagelige overfor krops- og håndsignaler i en indlæringssituation end lyd. Det er derfor kropssprog og mimik, jeg lægger mest vægt på under første del af træningen – Indlæringsfasen, hvor hundens sprog inddrages. Indlæringen foregår derved lettere  og mere problemfrit for både hund og ejer, og motivationen er derfor større for begge parter. Lydsignaler er primært for vores skyld, men hunde er dog, efter tusinder års tilpasning, i stand til at forstå op til 37% “menneskesprog”, afhængig af indlæring. Hunden skal ønske at udføre øvelserne, og træningen må aldrig foregå under tvang.

Godbidder

Godbidder er en vigtig motivationsfaktor for de fleste hunde, hvorimod genstande, som for eksempel en bold, stresser hunden unødvendigt og kan blokere for en meget stor del af indlæringen. Godbidder derimod virker stimulerende og afstressende. Det er meget individuelt, hvad din hund fungerer på af godbidder under træningen, men oftest skal det være noget lidt mere spændende end dens eget foder, som den får serveret nogle timer senere samme dag. Husk på, at godbidderne ikke må forveksles med et “måltid”, men derimod skal betragtes som en belønning. Derfor må hundens godbidder ikke være for store, dette gælder især for hvalpe. Efterhånden som hunden bliver mere stabil i øvelserne, kan man sagtens skære ned på forbruget af belønnende godbidder, og til sidst nøjes med at bruge dem en gang imellem, men dine rosende ord kan hunden tilgengæld aldrig undvære, når ønsket adfærd udføres. Men husk, at hver gang man skifter omgivelser, når man træner, kan øvelsen virke som ny for din hund.

Kontakt

Træning er en god måde at mental- og fysisk stimulere sin hund på, og ved træning efter ordentlige principper, styrker man ligeledes sit lederskab. En god kontakt til sin hund er en forudsætning for, at hunden er motiveret for træning og samarbejde, og har især stor betydning for øvelser som indkald og lineføring. Endvidere er det vigtigt, at kontakten mellem dig og din hund skabes på en ordentlig måde. Bruges straf, tvang eller vold under indlæring, bliver det en negativ oplevelse for hunden, som efterfølgende forbinder kontakt til sin ejer som negativ. Er kontakten derimod bygget op ved hjælp af positive forstærkninger, og ved brug af hundes naturlige drifter, oplever hunden det som noget positivt at være sammen med dig. Din hund er derfor langt mere motiveret til at samarbejde, og indlæringen hurtigere og lettere.

Socialisering

Jeg lægger endvidere stor vægt på socialisering på mine træningshold, men dog kun for velfungerende hunde. Socialisering kan betragtes som psykisk og/eller social stimulering, og indbefatter omgang med artsfæller, dog specielt for nogle racers vedkommende, inden kønsmodning. Husk at hunden er et flokdyr, som har et stort behov for at være sammen med andre artsfæller. Socialisering skal udvikle og vedligeholde hundens sprog, så den lærer at bruge signalerne. Endvidere er det langt nemmere for os at bruge hundens sprog, hvis hunden selv kan sit “hundesprog”. Socialisering af din hvalp/hund har derfor mange positive sider, hvis det foregår på ordentlig vis.

Hvalpen

For hvalpe er socialisering yderst vigtig, idet det styrker og udvikler deres hundesprog. Derfor starter alle hvalpehold med “fri leg”, hvor de under opsyn af instruktøren, får positive oplevelser med andre hvalpe af forskellig udseende og farve. Mens hunden er hvalp, er flokdriften stærkest, og det er derfor lettest i dette tidsrum at opbygge gode relationer mellem hund og ejer. En hvalp der netop er ankommet til et nyt hjem, har ikke noget forhold til sin nye familie, men dens medfødte flokdrift gør, at hvalpen følger den, der er i bevægelse. Dette aftager når hvalpen er omkring 16 uger. Man skal huske, at en god relation mellem hund og ejer er noget, der først skal bygges op gennem hundens naturlige flokdrift, men så vil hunden også følge sin flok/familie i en hver situation. En lille hvalp lærer hurtigt – og glemmer hurtigt.

Den unge hund

For unge hunde spiller socialisering også en meget stor rolle, da hundene i perioden 6-9 måneder for små hunde og fra 9-12 måneder for store hunde begynder at komme i puberteten. Tæver kan sagtens virke temmelig upåvirkede af deres pubertetsfaser, hvorimod hanhunde gennemgår dem mere markante. Kønsmodning viser den største forandring, men mange adfærdsforandringer og grænseafprøvende adfærd starter omkring 4-6 måneder, og denne fase kaldes for den halve kønsmoding. Hanhunde er som regel “værst” i alderen 10-12 måneder. Her har de voldsomme hormonelle ubalancer, idet deres testosteron produktion er 5 gange højere end en voksen hanhunds. Derfor er træning i denne fase af hundens liv også utrolig vigtig – for din hunds, jeres families og omgivelsernes skyld.

Den voksne hund

Når hunden er 28/36 mdr. – 7 år, er den voksen og relativ problemfri, men træningen er stadig en vigtig faktor. Træningen vil altid være en god stimulering for hunden, uanset alder, og træningen bør vedligeholdes hele hundes levetid, idet en voksen hund, der har fået fastgroede vaner, kræver langt mere arbejde. Ældre hunde, der aldrig før har gået til træning, vil sagtens være i stand til at lære noget nyt, og endda få et bedre forhold til sin ejer og en forøget livskvalitet gennem positiv træning.